Koporsós temetés

Ügyeleti telefonszámunkat akár innen is hívhatja+36 30/265-8042 – Ügyelet 

Koporsós temetés esetén a halottat – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását követő  96 órán belül kell eltemetni, kivéve, ha a halottvizsgálatot végző orvos a halottvizsgálatra vonatkozó rendelkezések alapján ettől eltérő engedélyt adott, a holttestnek az eltemetésig történő hűtése biztosított, ebben az esetben a temetést 8, ill. 15 napon belül kell elvégezni .Ez utóbb időpontnál a temetés helye szerinti intézet engedélye szüksége.

A temetőbe szállított halottat az azonosság megállapítása és a halottvizsgálati bizonyítvány üzemeltető részére történő átadása után azonnal el lehet temetni, vagy gondoskodni kell a hűtőben, ravatalozóban történő elhelyezéséről. Abban az esetben, ha a temető üzemeltetője hiányosságot észlel az azonosság vagy az okmányok tekintetében, felfüggeszti az átvételt és értesíti a halottvizsgálati bizonyítványt kiállító orvost, valamint az illetékes intézetet.

Az elhunyt földbe temetéséhez az eltemettetőnek gondoskodnia kell jól zárható, környezetbarát anyagból készült résmentes koporsóról. Földbe temetéshez – fertőző betegségben elhunytak temetése kivételével – fémből, üvegből, műanyagból készült koporsó nem használható. A koporsót temetés előtt le kell zárni.

Hamvasztás

Ügyeleti telefonszámunkat akár innen is hívhatja+36 30/265-8042 – Ügyelet 

Ma már a hamvasztás elfogadott temetkezési forma, és minden ember szabadon rendelkezhet, hogy melyik temetkezési formát választja.

Az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke (kolumbárium), urnasírhely, vagy urnasírbolt. Az urna koporsós temetési helyre is (rá)temethető. Az urnát a talaj szintjétől legalább fél méter mélységbe kell elhelyezni. Rátemetésnél az urna a koporsós temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg.
Urnasírhely és urnasírbolt csak építésügyi hatósági engedéllyel építhető.

Új urnafülke építésénél az urnát befogadó belső méret 30×30 cm lehet. Urnafülke építmények kialakításánál a szabályzat előírhatja a természetes anyagok és művészi formák alkalmazását. Az urnafülkét úgy kell kialakítani, hogy a fülke egyedi díszítése biztosítható legyen.

Szolgáltatásaink

· Vállalunk koporsós és urnás temetést
· Halottszállítás, 0-24 órás Ügyeleti rendszer
· Hamvasztás ügyintézése
· Temetéshez szükséges okmányok beszerzése
· Sajtóban gyászközlemény megjelentetése
· Exhumálás
· A temetést intéző választhat:
Urna földbe temetése vagy Urnafülkébe ill. kriptába való elhelyezése(jelenleg a jogszabály lehetővé teszi a hamvak hazaszállítását is)
Földbetemetés koporsóban
· Temetéshez szükséges kegyeleti kellékek biztosítása
· A temetés módját illetően messzemenően figyelembe vesszük a hozzátartozók igényeit és elképzeléseit a jogszabály biztosította keretek között.
· Egyházi illetve polgári búcsúztatás
· Nemzetközi halottszállítás lebonyolítása

Mindezeket színvonalas szakmai és tárgyi feltételek mellett biztosítjuk.

Exit mobile version