Tájékoztató

A családot ért gyász esetén célszerű azonnal tanácsot kérni telefonon a követendő tennivalókról és a temetkezési lehetőségekről Irodánk munkatársaitól.
Lakáson történő elhalálozásnál értesíteni kell a háziorvost vagy az ügyeletes orvost, aki elvégzi a halott vizsgálatot és intézkedik a halott elszállításáról.

Községekben célszerű a halott szállításhoz a későbbi temetkezési szolgáltatót kérni. E tényt, valamint a temetés módját (hamvasztás, temetés) az orvossal tudatni kell. Községekben a halott vizsgálati bizonyítványt a háziorvos állítja ki. Amennyiben hamvasztásra kerül sor boncolás nélkül, az illetékes ÁNTSZ tisztiorvosa engedélye is szükséges és csak ezután lehet anyakönyveztetni az elhunytat.

Kórházi elhalálozás esetén, a kezelő osztályon át kell venni az elhunyt személyi tárgyait, ugyanitt kezdeményezhető a boncolástól való eltekintés, amelyhez a patológiai osztály vezetőjének és a főigazgató engedélyére is szükség van. A halott vizsgálati bizonyítványt a patológiai osztály állítja ki.

Külföldön történt halálesetnél az elhunyt hazaszállítását, eltemetését személyes megkeresésre vállaljuk.

Rendőrségi eseteknél (baleset, öngyilkosság) a halott vizsgálati bizonyítványt és a temetési engedélyt, a boncolást követően az eljáró rendőrkapitányság állítja ki.

Községekben a helyi és egyházi szokások szerint, a család kívánságának megfelelően bonyolítjuk le a temetéseket. Színvonalas temetkezési szolgáltatással segítői és támaszai vagyunk a hozzánk fordulóknak.

Szükséges okiratok:

  • Az elhunyt személyi azonossági igazolványa. Külföldi állampolgár esetén az útlevele.
  • Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata.
  • Ha az elhunyt házas volt, akkor a házassági anyakönyvi kivonata.
  • Ha az elhunyt elvált, akkor a válás tényét bizonyító végzés.
  • Ha az elhunyt özvegy, akkor a házastárs halotti anyakönyvi kivonata.
  • Az orvos által kiállított halotti bizonyítvány és a statisztikai lap.
  • Nyugdíjas elhunyt esetén a nyugdíjas törzsszám. 2002. január 1-e után kiállított gépjármű vezetői engedély és érvényes útlevél.
  • Meglévő sírhely, úrnafülke esetén a sírhely helyrajzi száma és a sírba temetett neve, temetés ideje.