Szerző: mecses2001

Koporsós temetés

Koporsós temetés

Koporsós temetés esetén a halottat – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását követő  96 órán belül kell eltemetni, kivéve, ha a halottvizsgálatot végző orvos a halottvizsgálatra vonatkozó rendelkezések alapján ettől eltérő engedélyt adott, a holttestnek az eltemetésig történő hűtése biztosított, ebben az esetben a temetést 8, ill. […]

Read More →

Hamvasztás

Hamvasztás

Ma már a hamvasztás elfogadott temetkezési forma, és minden ember szabadon rendelkezhet, hogy melyik temetkezési formát választja. Az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke (kolumbárium), urnasírhely, vagy urnasírbolt. Az urna koporsós temetési helyre is (rá)temethető. Az urnát a talaj szintjétől legalább fél méter mélységbe kell elhelyezni. Rátemetésnél az urna […]

Read More →

Szolgáltatásaink

· Vállalunk koporsós és urnás temetést · Halottszállítás, 0-24 órás Ügyeleti rendszer · Hamvasztás ügyintézése · Temetéshez szükséges okmányok beszerzése · Sajtóban gyászközlemény megjelentetése · Exhumálás · A temetést intéző választhat: Urna földbe temetése vagy Urnafülkébe ill. kriptába való elhelyezése(jelenleg a jogszabály lehetővé teszi a hamvak hazaszállítását is) Földbetemetés koporsóban […]

Read More →